شرکت سایه سازان حامی

مشاوره، طراحی، تولید و نصب سازه فضایی

سازه های فضاکار

سازه های فضاکار جهت پوشش دادن دهانه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند که ضمن سبکی و اقتصادی بودن، امکان خلق اشکال هندسی متنوع و معماری خاص را نیز فراهم می آورند​​​​​​​.

خرپاهای فضاکارامروزه معماران به دنبال استفاده حداقلی از مصالح و خلوت کردن سقف های سازه ها جهت زیبایی و اقتصادی کردن آنها می باشند که این خواسته با استفاده از خرپای فضایی می تواند تامین گردد.

خرپاهای دوبعدیخرپاهای دوبعدی یا تخت از گذشته تا حال جهت پوشش دادن دهانه های کوچکتر دارای ارجحیت فراوانی بوده و در مقایسه با دیگر سازه ها از هر لحاظ مناسبتر می باشند.

اسکای لایت هاپوشاندن وید ها یا نورگیر ها و اسکای لایت ها با توجه به امکان استفاده از سازه های فضاکار تک لایه با پوشش شیشه ای و شفاف جذابیت های فوق العاده زیادی برای معماران در ساختمان ها دارد.

خدمات ما

مشاوره

تشخیص نوع سازه مناسب

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی

ساخت و تولید

لیفتینگ و نصب سازه

زیرسازی و اجرای پوشش