شرکت سایه سازان حامی

مشاوره، طراحی، تولید و نصب سازه فضایی

1- طراحی ، ساخت و نصب سازه فضاکار با سیستم دانه تسبیحی گلخانه بیوتکنولوژی شمالغرب تبریز ( 320 مترمربع )
2- طراحی ، ساخت و نصب سازه خرپای گلخانه بیوتکنولوژی اداره کشاورزی کرج (1440 مترمربع )

3- طراحی و نظارت بر ساخت و نصب سازه های خرپایی گاوداری 2500 راسه قزوین ( 63000 مترمربع )
4- طراحی ، ساخت و نصب سازه فضاکار سالن هایپرمی فردیس کرج ( 820 مترمربع )
5- طراحی ، ساخت و نصب گنبد سازه فضاکار تک لایه برج آریو تهران ( 150 مترمربع )
6- طراحی ،ساخت و نصب گنبد سازه فضاکار تک لایه به همراه پوشش شیشه ای ساختمان اداری تاکستان ( 150 مترمربع )
7- طراحی ، ساخت و نصب سردرب سازه فضاکار  به همراه پوشش شیشه ای ساختمان اداری تاکستان ( 150 مترمربع )
8- طراحی ، ساخت و نصب سقف آشپزخانه برج آریو تهران ( 180 مترمربع )
9- کنترل محاسبات و انجام خدمات مشاوره و ارائه طرح های اصلاحی سازه ورزشگاه پوریای ولی دانشگاه آزاد بندرعباس ( 9200 مترمربع )
10- کنترل محاسبات و ارائه طرح اصلاحی سازه فضاکار بانک ملت شیراز ( 300 مترمربع )
11- طراحی سقف خرپایی مرغداری ارومیه ( 4000 مترمربع )
12- طراحی و ساخت و نصب سازه فضاکار میوه و تره بار ولیعصر قزوین ( 400 مترمربع )
13- طراحی سقف سازه فضاکار سکوهای 6 و 7 ایستگاه راه آهن تهران ( 22000 مترمربع )
14- کنترل محاسبات و ارائه طرح تقویت سقف سازه فضاکار ترمینال فرودگاه شیراز ( 6000 مترمربع )
15- طراحی و نظارت بر نصب سقف سازه فضاکار پسماند منطقه 6 تهران ( بیهقی ) ( 5400 مترمربع )
16- طراحی و نظارت بر نصب سقف سازه فضاکار پسماند منطقه 4 تهران ( زنجان ) ( 1800 مترمربع )
17- طراحی سقف سازه فضاکار شهربازی اشراق  زنجان ( 6400 مترمربع )
18- کنترل محاسبات و ارائه طرح تقویت سازه فضاکار رینگ 400 مرقد حضرت امام ( ره )(3800 مترمربع)
19- طراحی و نظارت بر ساخت و نصب خرپاهای فضاکار گاوداری زرندیه شرکت زرین دام ( 20000 مترمربع)
20- طراحی سازه های خرپای گاوداری مشگین شهر شرکت زرین دام ( 12000 مترمربع)
​​​​​​​​​​​​​​21- طراحی ، ساخت و نصب سازه خرپای فضاکار گلزار شهدای ایوانکی ( 640 مترمربع )​​​​​​​
22- طراحی و ساخت سازه خرپای فضاکار فروشگاه ماراتون ایران مال
23- طراحی سازه فضاکار سردرب متل قو (300 مترمربع)
24- طراحی سازه فضاکار کارخانه لفاف زرین تهران ( 3500 مترمربع )
25- طراحی ، ساخت و نصب سازه فضاکار تک لایه با پوشش شیشه اسکای لایت باغ جهان ( بانک انصار ) ( 250 مترمربع )
26- مشاوره و نظارت بر اصلاح سازه فضاکار پروژه پاناروما شهریار ( بانک دی ) ( 600 مترمربع )
27- طراحی ، و نظارت بر ساخت و نصب خرپای فضاکار پروژه تالار گرگان ( 2000 مترمربع )
​​​​​​​28- طراحی ، ساخت و نصب سازه فضاکار پروژه بازار مبل تبریز ( 11000 مترمربع )

​​​​​​​​​​​​​​29- طراحی ، ساخت و نصب سازه فضاکار پروژه انبار شرکت سام الکترونیک- سامسونگ ( ۱۰۸۰ مترمربع )
30- کنترل محاسبات و ارائه طرح تقویت و اجرای تقویت سقف سازه فضاکار بارانداز ریلی آستارا( ۳۰۰۰ مترمربع )

پروژه ها :